Podmínky ochrany osobních údajů

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Správcem osobních údajů je společnost  WORCAM technology s.r.o. se sídlem Jistebník č.p. 542, 742 82,IČ:  079 67 861, DIČ: CZ 079 67 861 Zapsaná v Obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, vložka C  číslo 77884

Kontaktní údaje prodávajícího:

email: info@worcam.cz  tel.č.: 739 954 106

 

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje jsou zpracovány pro účely registrace, nákupu prostřednictvím internetového obchodu a k výkonu práv a povinností vyplývajících mezi vámi a společností WORCAM technology s.r.o. Jde o následující osobní údaje: jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mailová adresa, adresa zákazníka, dodací adresa, IP adresa zákazníka.

Zákonným důvodem pro zpracování osobních údajů je souhlas tímto daný správci ve smyslu:

 • plnění smlouvy článku 6 odst. 1 písm. b) GDPR práv a plnění povinností správce podle článku 6 odst. 1 písm. c) GDPR,
 • článku 6 ods.1písm. a) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů (dále "GDPR") pro účely přímého marketingu, pokud nedošlo k objednávce zboží,
 • oprávněný zájem správce k provedení přímého marketingu podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR

Zpracování osobních údajů je v případě nákupu zboží prostřednictvím internetového obchodu, nezbytné pro plnění smlouvy o koupi zboží a pro účely plnění zákonné povinnosti společnosti WORCAM technology s.r.o.

Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

 

DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH DAT

Osobní údaje jsou zpracovávány na dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu (maximálně po dobu 3 let od ukončení smluvního vztahu) nebo do doby odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů v písemné formě adresované prodávajícímu, a to poštou, telefonicky nebo elektronicky na e-mail info@worcam.cz

 

PŘÍJEMCI OSOBNÍCH DAT

Příjemci osobních údajů jsou následující osoby:

 • kurýrní nebo přepravní společnost, která zajišťuje dodávku zboží zákazníkovi, jako další zprostředkovatel
 • společnost WORCAM technology s.r.o, IČ:  079 67 861 jako zprostředkovatel pro vedení účetnictví

 

PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ

Za podmínek stanovených v GDPR máte právo:

 • na přístup k osobním údajům
 • na opravu osobních údajů
 • na omezení zpracování osobních údajů
 • na výmaz osobních údajů
 • na přenositelnost osobních údajů
 • vznést námitku proti zpracování osobních údajů

Pokud se domníváte, že byla porušena Vaše právo na ochranu osobních údajů, máte právo podat stížnost na Úřad.

 

ZABEZPEČENÍ OSOBNÍCH DAT

Správce se zavazuje přijmout vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů, aby nedošlo k neoprávněnému přístupu k těmto údajům nebo k jejich ztrátě. Správce prohlašuje, že k osobním údajům budou mít přístup pouze oprávněné osoby povinné zachovávat mlčenlivost o osobních údajích. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a osobním údajům evidovaným v listinné podobě.

 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Odesláním objednávky z internetového obchodu potvrzujete, že jste se s podmínkami ochrany osobních údajů seznámili a bezvýhradně s nimi souhlasíte. Správce si vyhrazuje právo měnit tyto podmínky. Aktuální verze podmínek je zveřejněna na internetových stránkách správce.

 

Dne 25.11.2019

 

David Marec                                                                                             Martin Kurečka

jednatel                                                                                                     jednatel