Dimafix adhezivní sprej, 400 ml

Kód: DIMAFIX - 1
Novinka
425 Kč 351,24 Kč bez DPH
3ks skladem

Univerzální lepidlo pro různé materiály

Vlastnosti

 • Zabraňuje warpingu
 • Vhodný pro všechny typy materiálů (zejména ABS filamenty)
 • Silná přilnavost během tisku
 • Po tisku se model prakticky sám uvolní
 • Doporučuje se pro tisk na vyhřívanou tiskovou podložku
 • Snadno se čistí - produkt je rozpustný ve vodě
 • Každá sprejová dóza umožňuje více než 100 aplikací

Detailní informace

Detailní popis produktu

Při 3D tisku je nutná dobrá přilnavost Vašeho modelu k tiskové podložce! Díky DimaFixu zůstává Váš model během procesu tisku fixovaný a nedochází k žádným deformacím. DimaFix je aerosolové sprejové lepidlo pro 3D tiskárny s vyhřívanou tiskovou podložkou, které zabraňuje deformaci velkých předmětů.

Dimafix je aerosolové sprejové lepidlo, které poskytuje silné spojení mezi první vrstvou a tiskovou podložkou (při zahřátí nad 60 °C). DimaFix je při teplotě pod 60 °C neaktivní, proto lze výtisky snadno odstranit z podložky. Lepicí sprej je zcela rozpustný ve vodě - čištění podložky je proto velmi jednoduché.

Různé teploty tiskové podložky vedou k různým stupňům přilnavosti:

Pod 60 ° C: Žádná přilnavost, předměty lze odstranit z podložky
60 - 75 ° C: Střední přilnavost pro jednoduché geometrie
75 - 95 ° C: Vysoká přilnavost pro složité geometrie a dlouhé výtisky
Nad 95 ° C: Velmi vysoká přilnavost, pro velmi složité geometrie a velmi dlouhé výtisky

Jak používat DimaFix

 1. Vyčistěte tiskovou podložku vaší 3D tiskárny
 2. Zkontrolujte, zda je teplota podložky méně než 50 °C
 3. Nastříkejte DimaFix na podložku (použijte dobře větranou místnost)
 4. Zahřejte podložku a spusťte tisk
 5. Po tisku počkejte, než podložka vychladne
 6. Odeberte 3D model z podložky

 

 

 

 

Výstražné a bezpečnostní pokyny

Výstražné slovo: nebezpečí

Bezpečnostní pokyny:

 • P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
 • P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
 • P103 - Před použitím si přečtěte údaje na štítku.
 • P210 - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
 • P211 - Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.
 • P251 - Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.
 • P260 - Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly.
 • P271 - Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.
 • P410+P412 - Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122 °F.
 • P501 - Zlikvidujte obsah/nádobu podle lokálních/národních předpisů.

Výstražná upozornění:

 • H222 - Extrémně hořlavý aerosol.
 • H229 - Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.

 

 

 

 

 

Doplňkové parametry

Kategorie: Přislušenství
Hmotnost: 0.4 kg